wyprysk

Typowa postać wyprysku
Zdjęcie z Wikipedii